ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thế nào là phong trào Vĕn hóa Phục hưng?

  • A. 
   Khôi phục lại toàn bộ nền vĕn hóa cổ đại. 
  • B. 
   Phục hưng tinh thần của nền vĕn hóa Hi Lạp, Rôma và sáng tạo nền vĕn hóa mới của giai cấp tư sản. 
  • C. 
   Phục hưng lại nền vĕn hóa phong kiến thời trung đại. 
  • D. 
   Khôi phục lại những gì đã mất của vĕn hóa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hậu kì trung đại, tuy có thế lực về kinh tế nhưng chưa có địa vị xã hội giai cấp tư sản đứng lên chống lại giáo lí Kitô và quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến. Họ muốn khôi phục lại tinh hoa vĕn hóa xán lạn của các quốc gia cổ đại Hi Lạp, Rô ma và sáng tạo nên nền vĕn hóa mới đề cao giá trị con người, quyen cá nhân,... Đó là cuộc đấu tranh thể hiện qua phong trào Vĕn hóa Phục hưng .

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279481

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF