ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao Đảng và Chính phủ ta chủ trương hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc? 

  • A. 
   Tránh cùng lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù, tập trung lực lượng đánh Pháp ở miền Nam. 
  • B. 
   Tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù: quân Trung Hoa Dân quốc, quân Anh, quân Pháp, cùng bọn phản động tay sai. 
  • C. 
   Lực lượng của ta còn yếu cần phải hòa hoãn để có thời gian củng cố lực lượng. 
  • D. 
   Kéo dài thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến mà ta biết không tránh khỏi. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chủ trương hòa hoãn với Trung Hoa Dân quốc để hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động phá hoại của chúng đồng thời tránh cùng lúc đối phó với nhiều kẻ thù để tập trung sức mạnh, lực lượng vào chống Pháp ở miền Nam

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279512

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF