ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong xã hội phong kiến Tây Âu gồm những giai cấp cơ bản nào?

  • A. 
   Lãnh chúa và nông dân tự do.           
  • B. 
   Chủ nổ và nô lệ. 
  • C. 
   Địa chủ và nông dân.    
  • D. 
   Lãnh chúa và nông nổ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  SGK 10 trang 56 - Các quý tộc sở hữu nhiều ruộng đất còn gọi là các lãnh chúa, nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa và phụ thuộc vào lãnh chúa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279480

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF