ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân NĂM 1975, chiến dịch nào đã chuyên cuộc kháng chiến Chống Mỹ cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược? 

  • A. 
   Chiến thắng Phước Long.          
  • B. 
   Chiến dịch Tây Nguyên. 
  • C. 
   Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.       
  • D. 
   Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên được đặt trong sự phát triển của cuộc Tiến công và nổi dậy mùa Xuân NĂM 1975. Chiến thắng này đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279516

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF