ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên toàn miền Nam? 

  • A. 
   Chiến thắng Vạn Tường.   
  • B. 
   chiến thắng Ấp Bắc. 
  • C. 
   Chiến thắng Bình Giã.      
  • D. 
   Chiến thắng Ba Gia. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  SGK 12, trang 175 –Chiến thắng Vạn Tường, được coi là “ấp Bắc” đối với quân Mĩ, mở đầu cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279515

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF