OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” được đề ra trong bối cảnh nào? 

  • A. 
   Mâu thuẫn Nhật – Pháp ở Đông Dương đang gay gắt. 
  • B. 
   Nhật đã chính thức độc chiếm Đông Dương. 
  • C. 
   Quân Đồng minh đang tấn công quân Nhật ở Đông Dương. 
  • D. 
   Nhật chuẩn bị đảo chính Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương. Đến ngày 12/3/1945 Đảng họp và ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” xác định kẻ thù và khẩu hiệu đấu tranh mới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279509

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON