OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã ảnh hưởng gì đến cục dia, kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

  • A. 
   Tạo điều kiện cho thực dân Pháp mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược.
  • B. 
   Làm dấy lên phong trào phản đối Hiệp ước Giáp Tuất trên cả nước. 
  • C. 
   Cứu nguy cho số phận của quân Pháp, gây bất lợi cho kháng chiến. 
  • D. 
   Triều đình Huế tiếp tục lấn sâu vào con đường thương lượng, đầu hàng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  SGK 11 trang 119 – Hiệp ước 1974 đã gây bất bình lớn trong nhân dân và sĩ phu yêu nước. Làm cho phong trào phản đối Hiệp ước dâng cao trong cả nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279489

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON