ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc “già” và các nước đế quốc “trẻ” cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tập trung ở 

  • A. 
   vấn đề vǜ khí.            
  • B. 
   vấn đề thuộc địa. 
  • C. 
   việc phát triển kinh tế.     
  • D. 
   chính sách huấn luyện quân đội. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc “già” (Anh, Pháp) và đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ) về vấn đề thuộc địa => Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra để giải quyết mâu thuẫn này.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279484

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF