ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội nước nào thuộc phe Đồng minh vào nước ta giải giáp quân đội phát xít? 

  • A. 
   quân Anh, quân Mĩ. 
  • B. 
   quân Pháp, quân Anh. 
  • C. 
   quân Anh, quân Trung Hoa Dân quốc. 
  • D. 
   quân Liên Xô, quân Trung Hoa Dân quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo quyết định của Hội nghị Pốtxđam, việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương được giao cho quân đội Anh và quân Trung Hoa Dân quốc (SGK 12,Trang 6).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279513

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF