ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kế sách “vườn không nhà trống” được nhân dân ta thực hiện có hiệu quả trong cuộc kháng chiến nào sau đây

  • A. 
   Chống quân xâm lược Mông - Nguyên thời Trần. 
  • B. 
   Chống quân xâm lược Tổng thời Lí. 
  • C. 
   Chống quân xâm lược Minh. 
  • D. 
   Chống quân xâm lược Tổng thời Tiền Lê. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiến thuật “vườn không nhà trống” được nhân dân ta thực hiện có hiệu quả trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông của nhà Trần.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279483

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF