ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bộ luật thành vĕn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới triều đại nào?

  • A. 
   Triều Lý.  
  • B. 
    Triều Trần. 
  • C. 
    Triều Lê sơ.       
  • D. 
   Triều Nguyễn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  SGK 10 trang 89 – NĂM 1042, vua Lý Thái tông ban hành bộ Hình thư- luật thành vĕn đầu tiên của nước ta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279482

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF