ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam? 

  • A. 
   Chính sách “chia để trị”. 
  • B. 
   Chính sách “dùng người Pháp để trị người Việt”. 
  • C. 
   Chính sách đồng hóa dân tộc Việt Nam. 
  • D. 
   Chính sách “khủng bố trắng” với những người chống đối. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Pháp thực hiện chính sách “chia để trị” ở Việt Nam nhằm nô dịch lâu dài nhằm hạn chế liên minh vào nhau chống chính quốc. Đây là chính sách thâm độc nhằm chia cắt lâu dài nước ta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279487

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF