ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp” là chỉ thị của Đảng ta trong chiến dịch nào? 

  • A. 
   Chiến dịch Việt Bắc thu đông NĂM 1947. 
  • B. 
   Chiến dịch Biên giới thu đông NĂM 1950. 
  • C. 
   Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. 
  • D. 
   Chiến dịch Điện Biên Phủ NĂM 1954. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  SGK 12 trang 133

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279510

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF