OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng VI (12/1986) là gì? 

  • A. 
   Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông công nghiệp nhẹ 
  • B. 
   Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước. 
  • C. 
   Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường. 
  • D. 
   Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  SGK 12, trang 209 – chủ trương đổi mới xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ câu nhiều ngành nghề, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN với sự điều tiết quản lí của Nhà nước theo cơ chế thị trường.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279518

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF