OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian của Cách mạng tháng Tám NĂM 1945:

  1. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi.

  2. Khởi nghĩa ở Huế giành thắng lợi.

  3. Nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tƿnh, Quảng Nam giành được chính quyền.

  4. Vua Bảo Đại thoái vị.

  • A. 
   1,2,3,4.   
  • B. 
   3, 1, 2, 4.
  • C. 
   2,3,1,4.  
  • D. 
   3, 2, 4, 1. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi (19/8/1945)

  Khởi nghĩa ở Huế giành thắng lợi (23/8/1945).

  Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tƿnh, Quảng Nam giành được chính quyền(18/8/1945). Vua Bảo Đại thoái vị (30/8/1945).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279507

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON