ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm tương đồng và cǜng là quyết định quan trọng nhất của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 và tháng 5/1941 là

  • A. 
   thay đổi hình thức mặt trận dân tộc thống nhất để giải quyết nhiệm vụ dân tộc 
  • B. 
   thành lập Chính phủ dân chủ cộng hòa thay cho chính quyền Xô viết. 
  • C. 
   đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, các nhiệm vụ khác tạm thời gác lại 
  • D. 
   tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất”, tập trung vào giải phóng dân tộc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điểm chung của hai hội nghị là đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu, các nhiệm vụ khác: cách mạng ruộng đất, giảm tô giảm tức,... tạm thời gác lại.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279508

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF