OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau giữa “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

  • A. 
   Sử dụng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, quân chư hầu và tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. 
  • B. 
   Sử dụng cố vấn Mĩ, vǜ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ. 
  • C. 
   Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam. 
  • D. 
   Sử dụng quân đội Đồng minh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiến tranh đặc biệt 1961-1965: sử dụng quân đội Sài Gòn là chủ yếu với xương sống là dồn dân lập ấp chiến lược

  Chiến tranh cục bộ 1965-1968: tiến hành bằng quân viễn chinh Mĩ và quân đồng minh Mĩ là chủ yếu đồng thời nó thể hiện quy mô ra miền Bắc bằng chiến tranh phá hoại.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279514

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON