OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (1954) và Hiệp định Pari về Việt Nam (1973) là 

  • A. 
   các nước đế quốc cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 
  • B. 
   quy định vị trí đóng quân giữa hai bên ở hai vùng riêng biệt. 
  • C. 
   đều quy định thời gian rút quân là trong vòng 300 ngày. 
  • D. 
   đều đưa đến thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguyên tắc quan trọng nhất của ta khi kí kết Hiệp định Giơnevơ và Pari đó là nguyên tắc cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279517

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF