ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-191 phong trào Cần Vương (1885-1896) ở Việt Nam là về

  • A. 
   kết cục và tính chất.          
  • B. 
   lực lượng tham gia. 
  • C. 
   mục tiêu đấu tranh.       
  • D. 
   phương pháp đấu tranh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Mục đích của phong trào Cần Vương: Đánh Pháp giành lại độc lập, khôi phục lại chế độ phong kiến.

  - Mục địch của cuộc khởi nghĩa Yên Thế: Đánh Pháp để tự vệ, bảo vệ quyền lợi thiết thân, giữ đất, giữ làng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279488

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF