ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới I chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì 

  • A. 
   có hệ thống thuộc địa nhiều, ít khác nhau. 
  • B. 
   có sự phát triển không đồng đều về kinh tế. 
  • C. 
   các nước đều cho mình có sức mạnh cạnh tranh riêng. 
  • D. 
   đã nảy sinh bất đồng do mâu thuẫn về phân chia quyền lợi. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất – Trật tự Vécxai - Oasinhtơn phản ánh tương quan lực lượng và quyền lợi giữa các nước tư bản đồng thời giữa các nước tư bản

  thắng trận cǜng nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn quyền lời => Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mong manh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279485

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF