OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vào năm 1974, sự kiện gì chứng tỏ Ấn Độ có bước phát triển nhanh chóng trên lĩnh vực khoa học - kĩ thuật?

  • A. 
   Ấn Độ có 7 vệ tinh nhân tạo đang hoạt động trong vũ trụ.
  • B. 
   Ấn Độ trở thành cường quốc công nghệ phần mềm.
  • C. 
   Ấn Độ phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Trái Đất.
  • D. 
   Ấn Độ thử thành công bom nguyên tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vào năm 1974, Ấn Độ thử thành công bom nguyên tử. Điều này chứng tỏ Ấn Độ có bước phát triển nhanh chóng trên lĩnh vực khoa học - kĩ thuật.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263633

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON