ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 90 của thế kỷ XX, chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu có sự điều chỉnh quan trọng do

  • A. 
   Tình hình chính trị ở châu Âu bớt căng thẳng.
  • B. 
   Pháp và Đức đã trở thành đồng minh thân cận của Mĩ.
  • C. 
   Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta tan rã.
  • D. 
   Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong những năm 90 của thế kỷ XX, chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu có sự điều chỉnh quan trọng do Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta tan rã.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263672

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF