OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những hệ quả từ chính sách cai trị của thực dân Anh còn tồn tại hiện nay ở Ấn Độ là gì?

  • A. 
   Mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc.
  • B. 
   Chia rẽ giữa các đảng phái chính trị.
  • C. 
   Thiếu hụt các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
  • D. 
   Sự du nhập của văn hoá phương Tây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ấn Độ là thuộc địa quan trọng của thực dân Anh. Cho nên, để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình thì thực dân Anh đã thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ và đặc biệt là tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội. Ngay cả khi phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ phát triển lên cao khiến cho thực dân Anh phải chịu sức ép vô cùng lớn thì chúng vẫn tiếp tục thực hiện chính sách khơi sâu sự phân biệt và mâu thuẫn tôn giáo ở Ấn Độ thông qua việc chia Ấn Độ thành hai quốc gia trên cơ sở khác biệt tôn giáo là: Ấn Độ của người Ấn Độ giáo và Pakixtan của người Hồi giáo. => Một trong những hệ quả từ chính sách cai trị của thực dân Anh còn tồn tại hiện nay ở Ấn Độ là mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263658

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON