OFF
OFF
ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) có điểm giống nhau là

  • A. 
   có thể chế chính trị giống nhau giữa các nước.
  • B. 
   luôn phát triển, biến đổi để thích nghi với hoàn cảnh.
  • C. 
   hợp tác giữa các nước trong khu vực dựa trên “ba trụ cột”.
  • D. 
   các nước thành viên có cùng trình độ phát triển kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Đáp án A loại vì các nước ASEAN không cùng thể chế chính trị.

  - Đáp án B chọn vì trước những biến đổi của tình hình thế giới, tình hình khu vực và cả tình hình của từng quốc gia mà ASEAN cũng như EU có những điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển.

  - Đáp án C loại vì các nước EU hợp tác dựa trên 3 trụ cột là trụ cột Cộng đồng châu Âu, Chính sách đối ngoại và an ninh chung và trụ cột Tư pháp và Nội vụ. Còn ASEAN hợp tác dựa trên ba trụ cột là Cộng đồng An ninh (ASC), Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC). => khác nhau.

  - Đáp án D loại vì trình độ phát triển của các nước ASEAN không đều nhau. Ví dụ Xingapo được mệnh danh là con rồng kinh tế của châu Á trong khi nhiều nước khác của ASEAN vẫn là nước đang phát triển hoặc chậm phát triển.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263648

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON