ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong phong trào yêu nước những năm đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu chủ trương chống Pháp theo xu hướng 

  • A. 
   cải cách.      
  • B. 
   bạo động.    
  • C. 
   ôn hòa.           
  • D. 
   hợp tác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong phong trào yêu nước những năm đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu chủ trương chống Pháp theo xu hướng bạo động.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263594

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF