OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là

  • A. 
   tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật cho CNXH.
  • B. 
   khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh.
  • C. 
   thành lập và phát triển Hội đồng tương trợ kinh tế.
  • D. 
   củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật cho CNXH.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263652

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON