OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai sự kiện nào sau đây xảy ra đồng thời trong một năm và có nghĩa quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật?

  • A. 
   Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Trung Quốc.
  • B. 
   Thiết lập quan hệ ngoại giao với ASEAN và EU.
  • C. 
   Thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ và Tây Âu.
  • D. 
   Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô và gia nhập Liên hợp quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hai sự kiện xảy ra đồng thời trong một năm và có nghĩa quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật là năm 1956, Nhật bình thường hóa quan hệ với Liên Xô và gia nhập Liên hợp quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263649

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON