ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến lược phát triển kinh tế mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành thời kì đầu sau khi giành độc lập là gì?

  • A. 
   Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.
  • B. 
   Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.
  • C. 
   Công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ đạo.
  • D. 
   Công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiến lược phát triển kinh tế mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành thời kì đầu sau khi giành độc lập là Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263597

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF