OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh chủ yếu diễn ra dưới hình thức nào?

  • A. 
   Đấu tranh chính trị.      
  • B. 
   Bãi công của công nhân.
  • C. 
   Đấu tranh vũ trang.    
  • D. 
   Đấu tranh nghị trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959, phong trào cách mạng ở Mĩ Latinh phát triển mạnh mẽ và diễn ra dưới nhiều hình thức nhưng chủ yếu là diễn ra dưới hình thức đấu tranh vũ trang.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263634

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON