ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ở Đông Nam Á, những nước nào sau đây có giai đoạn phải tiến hành kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân mới?

  • A. 
   Mã Lai, Xingapo.      
  • B. 
   Inđônêxia, Miến Điện.
  • C. 
   Đông Timo, Thái Lan.                   
  • D. 
   Việt Nam, Lào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Các nước Inđônêxia, Miến Điện, Mã Lai, Xingapo đều là thuộc địa của các nước thực dân cũ.

  - Đông Timo ra đời dựa trên sự trưng cầu dân ý tách khỏi Inđônêxia năm 1999.

  - Thái Lan không mất độc lập, chỉ bị phụ thuộc vào Anh, Pháp về chính trị.

  - Việt Nam và Lào phải tiến hành kháng chiến chống Mĩ – nước thực dân kiểu mới trong giai đoạn 1954 – 1975.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263647

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF