ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố khách quan dẫn tới sự ra đời của tổ chức ASEAN là

  • A. 
   nhu cầu giúp đỡ nhau giải để quyết khó khăn và phát triển.
  • B. 
   sự gần gũi về địa lí, tương đồng về lịch sử, kinh tế, văn hóa.
  • C. 
   sự xuất hiện của các tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới.
  • D. 
   có chung mục tiêu chống lại chiến lược toàn cầu của Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Đáp án A loại vì đây là nguyên nhân chủ quan.

  - Đáp án B loại vì đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của ASEAN.

  - Đáp án C chọn vì sự xuất hiện của các tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới là nguyên nhân khách quan thúc đẩy các nước Đông Nam Á liên kết lại với nhau.

  - Đáp án D loại vì loại vì:

  + Trong 3 mục tiêu của chiến lược toàn cầu thì có 2 mục tiêu trực tiếp ảnh hưởng đến các nước Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng là: đàn áp phong trào cách mạng thế giới và ngặn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

  + Khi Mĩ đã tiến hành cuộc chiến tranh ở Việt Nam sau đó mở rộng ra toàn Đông Dương thì một số nước Đông Nam Á là đồng minh của Mĩ như Philippin, Thái Lan.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263596

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF