OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học chủ yếu nào cho công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay?

  • A. 
   Duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
  • B. 
   Thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài.
  • C. 
   Xây dựng nền kinh tế thị trường TBCN để phát triển nền kinh tế.
  • D. 
   Tập trung cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu là thực hiện đa nguyên đa đảng, không giữ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

  => Từ sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, có thể rút ra được bài học về việc duy trì sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, không thực hiện đa nguyên đa đảng trong công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263641

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON