OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) là người lãnh đạo

  • A. 
   phong trào công nhân trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
  • B. 
   khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892).
  • C. 
   phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908).  
  • D. 
   khởi nghĩa binh lính Thái Nguyên (1917).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) là người lãnh đạo khởi nghĩa binh lính Thái Nguyên (1917).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263632

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON