ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong quan hệ đối ngoại hiện nay, quốc gia nào ở Tây Âu còn duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ

  • A. 
   Đức.             
  • B. 
   Anh.         
  • C. 
   Pháp.         
  • D. 
   Italia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong quan hệ đối ngoại hiện nay, ở Tây Âu, nước Anh còn duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263654

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF