ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 60 của thế kỉ XX, Mĩ đã sử dụng chiêu bài gì để lôi kéo các nước Mĩ Latinh chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản?

  • A. 
   Đề xướng tư tưởng “Châu Mĩ của người châu Mĩ”.
  • B. 
   Đề cao vấn đề dân chủ, dân quyền, tự do tín ngưỡng.
  • C. 
   Thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ” ở Mĩ Latinh.
  • D. 
   Đề xướng “Chính sách láng giềng thân thiện”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Đáp án A loại vì năm 1823, vì muốn độc chiếm khu vực Mĩ Latinh và biến nơi này trở thành “sân sau” của mình. Mĩ đã đưa ra học thuyết Mơn-rô: “châu Mĩ của người châu Mĩ”. Theo Mĩ, đây là tư tưởng thống nhất quyền lợi và đoàn kết giữa các nước châu Mĩ, dựa trên quan điểm cho rằng những nước này giống nhau về nhân chủng, kinh tế và văn hóa.Nước Mĩ lợi dụng tư tưởng này để che giấu những chính sách bành trướng thế lực của mình ở khu vực Mĩ La-tinh. Mĩ tuyên truyền học thuyết này cũng nhằm chống lại cuộc đấu tranh của các dân tộc khu vực Mĩ La-tinh giành độc lập dân tộc và tự do phát triển kinh tế, chính trị theo xu hướng tiến bộ (vì đã giống nhau về nhân chủng, kinh tế và văn hóa thì không nên đấu tranh, chống lại nhau). Học thuyết này phục vụ cho lợi ích của Mĩ, không phải để đoàn kết các nước châu Mĩ cùng phát triển.

  - Đáp án B loại vì Mĩ không đề ra vấn đề này trong những năm 60 của thế kỉ XX. Việc thúc đẩy dân chủ được đề ra trong chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B.Clintơn trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX.

  - Đáp án C chọn vì việc Mĩ thành lập chức “Liên minh vì tiến bộ” ở Mĩ Latinh thực chất là để lôi kéo các nước Mĩ Latinh khỏi ảnh hưởng từ cách mạng Cuba nói riêng và ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản nói chung.

  - Đáp án D loại vì chính sách này được đề ra trong giai đoạn Mĩ đang khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263664

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF