OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

  • A. 
   Chủ nghĩa xã hội bị suy giảm thế mạnh.    
  • B. 
   Trật tự đơn cực được xác lập.
  • C. 
   Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.           
  • D. 
   Mĩ thực hiện được tham vọng làm bá chủ thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Đáp án A loại vì lúc này hệ thống XHCN đã không còn tồn tại.

  - Đáp án B loại vì Mĩ rất muốn thiết lập trật tự đơn cực do mình đứng đầu nhưng trật tự đơn cực chưa được xác lập do sự vươn lên của các cường quốc.

  - Đáp án C chọn vì lúc này 1 cực là phe XHCN đã sụp đổ.

  - Đáp án D loại vì Mĩ chưa thực hiện được tham vọng bá chủ thế giới vì các cường quốc vẫn đang vươn lên mạnh mẽ và dù Mĩ đứng đầu thế giới về nhiều mặt nhưng không phải là bá chủ thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263644

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON