ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các liên minh quân sự dưới đây, liên minh quân sự nào không phải do Mĩ lập nên?

  • A. 
   NATO.        
  • B. 
   CENTO.         
  • C. 
   VÁCSAVA.        
  • D. 
   SEATO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các liên minh quân sự NATO, CENTO và SEATO đều do Mĩ lập nên. Còn liên minh quân sự VÁCSAVA là do Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu lập nên, mang tính chất phòng thủ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263660

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF