OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào làm thay đổi chính sách đối nội đối ngoại của nước Mĩ khi bước sang thế kỉ XXI?

  • A. 
   Xung đột sắc tộc tôn giáo.        
  • B. 
   Chủ nghĩa khủng bố.
  • C. 
   Chủ nghĩa ly khai.            
  • D. 
   Sự suy thoái về kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chủ nghĩa khủng bố là yếu tố làm thay đổi chính sách đối nội đối ngoại của nước Mĩ khi bước sang thế kỉ XXI.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263659

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON