OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa của

  • A. 
   phát xít Nhật.      
  • B. 
   đế quốc Mĩ.        
  • C. 
   thực dân Pháp.     
  • D. 
   đế quốc Anh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa của phát xít Nhật.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263595

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON