ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khẩu hiệu chung của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là

  • A. 
   “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.
  • B. 
   “Một khu vực, một bản sắc, một cộng đồng”.
  • C. 
   “Một tầm nhìn, một tương lai, một cộng đồng”.
  • D. 
   “Một cộng đồng, một bản sắc, một trung tâm”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 27 tại Kuala Lumper, Malaysia, ra tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31-12-2015. Sự kiện này khép lại một năm sôi động của ASEAN, đồng thời tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình liên kết sâu rộng của khu vực, hướng tới mục tiêu: “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263668

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF