OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo “Phương án Maobáttơn”, Ấn Độ đã bị chia cắt thành 2 nước là Ấn Độ và quốc gia nào sau đây?

  • A. 
   Bănglađét.      
  • B. 
   Pakixtan.      
  • C. 
   Nepan.       
  • D. 
   Ápganixtan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo “Phương án Maobáttơn”, Ấn Độ đã bị chia cắt thành hai quốc gia trên cơ sở khác biệt tôn giáo là: Ấn Độ của người Ấn Độ giáo và Pakixtan của người Hồi giáo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263669

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON