OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là 

  • A. 
   thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam (1954).
  • B. 
   cách mạng Cuba lật đổ được chế độ độc tài Batixta (1959).
  • C. 
   ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập (1945).
  • D. 
   cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công (1949).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Nội dung đáp án A, B, C, D đều góp phần làm xói mòn trật tự hai cực Ianta.

  - Tuy nhiên, để đánh giá sự kiện mang tính đột phá làm làm xói mòn trật tự hai cực Ianta một cách sâu sắc thì phải nhắc tới sự kiện cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công (1949). Với thắng lợi này, hệ thống XHCN đã được nối liền từ Âu sang Á. Sức mạnh của phe XHCN được tăng cường, cán cân giữa hai phe có sự thay đổi đáng kể theo hướng có lợi cho phe XHCN.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263600

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON