ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quốc gia nào sau đây tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa vào năm 1959?

  • A. 
   Cuba.         
  • B. 
   Ấn Độ.       
  • C. 
   Trung Quốc.    
  • D. 
   Ai Cập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuba tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa vào năm 1959.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263598

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF