OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình hoạt động, sự khởi sắc của tổ chức ASEAN được đánh dấu bằng sự kiện 

  • A. 
   Campuchia ra nhập ASEAN năm 1999.
  • B. 
   kí bản Hiến chương ASEAN tháng 11 - 2007.
  • C. 
   kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác tháng 2 - 1976.
  • D. 
   Việt Nam ra nhập ASEAN năm 1995.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong quá trình hoạt động, sự khởi sắc của tổ chức ASEAN được đánh dấu bằng sự kiện kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác tháng 2 - 1976.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 263638

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON