ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Hiệp ước 1862, triều đình nhà Nguyễn đã hạ lệnh cho Trương Định phải:

  • A. 
   Đầu hàng Pháp     
  • B. 
   Bãi binh.
  • C. 
   Kiên quyết chống Pháp.
  • D. 
   Đàm phán với Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình hạ lệnh cho Trương Định phải bãi binh, mặt khác điều ông đi nhậm chức Lãnh binh ở An Giang, rồi Phú Yên.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282584

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF