OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ chống:

  • A. 
   Đế quốc và tư sản.  
  • B. 
   Phong kiến và tay sai.
  • C. 
   Phong kiến và tư sản.          
  • D. 
   Đế quốc và phong kiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phong trào 1930 - 1931 là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chiến lược được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đó là: chống đế quốc và chống phong kiến.

  Thực tế phong trào 1930 - 1931 đã nhắm trúng hai kẻ thù của dân tộc, không còn ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp như phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. Biểu hiện rõ nhất là thông qua các khẩu hiệu của phong trào này là: “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất cho dân cày”. Đỉnh cao của phong trào là ở Nghệ - Tĩnh. Đây đồng thời là nội dung quan trọng minh chứng cho tính triệt để của phong trào 1930 - 1931.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON