OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc với sự thất bại của phe nào?

  • A. 
   Đồng minh.  
  • B. 
   Liên minh.  
  • C. 
   Phát xít.   
  • D. 
   Hiệp ước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngày 11-11-1918, Đức phải kí hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại

  hoàn toàn của phe Đức, Áo - Hung (phe Liên minh).

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON