OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đạt được kết quả nào dưới đây?

  • A. 
   Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.
  • B. 
   Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.
  • C. 
   Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực.
  • D. 
   Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một trong những mục tiêu của chiến lược toàn cầu của Mĩ được thực hiện sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: khống chế và chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. Trong quá trình thực hiện Mĩ đã đạt được mục tiêu này, tiêu biểu nhất là chi phối các nước Tây Âu thông qua kế hoạch Mácsan và Nhật Bản bằng cách viện trợ về kinh tế và trợ giúp công cuộc khôi phục đất nước cho Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai - đặc biệt là kí với Nhật Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282612

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON