OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trước nguy cơ bị các nước phương Tây xâm lược, Xiêm đã thực hiện biện pháp gì để bảo vệ nền độc lập?

  • A. 
   Dựa vào thế lực của các nước láng giềng.    
  • B. 
   Quân sự hóa nền kinh tế trong nước. 
  • C. 
   Chuẩn bị lực lượng quân sự hùng mạnh.     
  • D. 
   Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây, Xiêm đã thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, nước Xiêm vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc Anh - Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (Vốn là lãnh thổ của Campuchia, Lào, Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền đất nước. Chính vì thế, Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực mà vẫn giữ được độc lập.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF