OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước nguy cơ bị các nước phương Tây xâm lược, Xiêm đã thực hiện biện pháp gì để bảo vệ nền độc lập?

  • A. 
   Dựa vào thế lực của các nước láng giềng.    
  • B. 
   Quân sự hóa nền kinh tế trong nước. 
  • C. 
   Chuẩn bị lực lượng quân sự hùng mạnh.     
  • D. 
   Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây, Xiêm đã thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, nước Xiêm vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc Anh - Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (Vốn là lãnh thổ của Campuchia, Lào, Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền đất nước. Chính vì thế, Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực mà vẫn giữ được độc lập.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282583

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON