OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yêu cầu nào dưới đây đặt ra đối với nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á sau khi giành được độc lập?

  • A. 
   Hợp tác cùng phát triển.   
  • B. 
   Phát triển kinh tế độc lập.
  • C. 
   Hợp tác chặt chẽ với Liên Xô.     
  • D. 
   Liên kết chặt chẽ với Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi giành được độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện khó khăn, nhiều nước

  trong khu vực thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển.

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282589

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON